Максимизирайте пачалбата
на вашия онлайн магазин с Minimum.bg

Защо Minimum.bg?

С Minimum.bg увеличавате трафика
на вашите сайтове и онлайн магазини.

Вашите промоционални стоки и услуги достигат бързо и лесно до правилните потребителите.

Подобрявате печалбата и резултатите си
без допълнителни усилия.

Екип от специалисти се грижи
за имиджа на вашия бранд.

В Minimum.bg вие определяте периода и условията на всеки публикуван продукт.

Как работи?

Три лесни стъпки са необходими, за да започнете да използвате услугите на Minimum.bg:

Регистрирайте се като кликнете на бутона по-долу

Потвърдете регистрацията на вашия е-мейл

Добавете вашия първи продукт в Minimum.bg

Безплатен

  • 1 активна оферта

Професионален

  • неограничен брой активни оферти
  • данни за резултатите на продуктите
  • промоционални постове във Facebook
  • всеки месец промотиране на 1 продукт в брандирано рекламно каре